FINANCOVÁNÍ

PROJEKT ZAJIŠTĚN SILNÝM FINANČNÍM PARTNEREM SPOLEHLIVÁ OCHRANA VAŠÍ INVESTICE

Při realizaci projektu "Rezidence Chotěboř" spolupracujeme se silnými finančními partnery. Výběrové řízení na poskytovatele developerského úvěru bude ukončeno nejpozději do vydání stavebního povolení. Výstavba tak bude po finanční stránce zajištěna od jejího zahájení až po dokončení. Veškeré zálohy klientů s výjimkou rezervačních záloh před zahájením výstavby budou inkasovány na vázaný/garantovaný účet a použity výhradně pro potřeby výstavby předmětných bytových domů, vše plně pod kontrolou poskytovatele developerského úvěru.

SPOLUPRACUJEME S PROFESIONÁLY 

ZAJISTÍME PRO VÁS NEJVÝHODNĚJŠÍ FINANCOVÁNÍ KOUPĚ VAŠÍ NOVÉ NEMOVITOSTI

Při realizaci projektu "Rezidence Chotěboř" spolupracujeme s prověřenými partnery a skutečnými odborníky v oblasti financování a realit. Postaráme se o zajištění financování koupě Vaší nemovitosti i prodej Vaší současné nemovitosti.

01

PŘEDBĚŽNÁ REZERVACE

Na základě projeveného zájmu o bytovou jednotku Vám bude vytvořena předběžná rezervace, která je zcela nezávazná a je sjednána na dobu 3 pracovních dnů. My však bereme i nezávaznou rezervaci z naší strany závazně a garantujeme Vám, že bude byt po tuto dobu rezervován pouze a jen pro Vás.

02

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ

Tato smlouva se uzavírá do 15 dnů od vydání stavebního povolení nebo v rezervační lhůtě v případě, že je smluvní vztah uzavírán až po vydání stavebního povolení a rezervační smlouva se neuzavírá. Smlouva o smlouvě budoucí obsahuje povinné náležitosti, jako je předmět převodu, kupní cena a platební podmínky, termíny dokončení stavby a předání bytu, klientské změny a další detaily, které jsou nezbytné pro budoucí uzavření kupní smlouvy.

03

KUPNÍ SMLOUVA

Po vydání kolaudačního souhlasu následuje podpis kupní smlouvy a převzetí bytové jednotky (obdržení klíčů). Vlastnictví k bytu na Vás přechází vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí (s právními účinky ke dni podání návrhu na vklad).

04

PLATEBNÍ KALENDÁŘ

Rezervační poplatek (zálohu) hradí kupující při uzavření rezervační smlouvy ve výši 100 tis. Kč. První platbu v režimu budoucí kupní smlouvy (zálohu) ve výši 10% kupní ceny je třeba složit na účet prodávajícího při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní (v této záloze bude zahrnut rezervační poplatek v případě, že smlouvě o smlouvě budoucí předchází rezervační smlouva). Druhou platbu (doplatek) ve výši 90% kupní ceny je třeba složit na účet prodávajícího po podpisu samotné kupní smlouvy, tedy po kolaudaci objektu.

05

ZAJISTÍME PRO VÁS VYŘÍZENÍ ÚVĚRU

Nabízíme Vám možnost zajištění hypotečního úvěru, a to s vybranými a prověřenými bankovními domy. Ušetříte tak nejen čas, ale i finanční prostředky, protože na financování projektu máme domluveny speciální a zvýhodněné podmínky.

S hypotékou poradí

PETR HOFMAN, +420 776 630 019, petr.hofman@bcas.cz